banner aboutus

Musicians

BOWED STRINGS

 

Gaohu

Erhu

 

Zhonghu

yenchoong lena Photo to be updated. kokjun
Chin Yen Choong Lena Heng Fred Chan Hong Wei Phang Kok Jun

  

 

PLUCKED STRINGS

Pipa

Yangqin

Guzheng

youguo jueru yvonne
Chua Yew Kok Yick Jue Ru Yvonne Tay

 

Daruan / Sanxian

Gaoyinruan / Zhongruan

 Liuqin

kenny jonathan  Photo to be updated.
Kenny Chan Jonathan Ngeow Si Ming  Loi Ee Vian

 

 

WIND

 

Dizi

 

Zhongyin Sheng / Suona

Sheng

qinglun Photo to be updated. deli Photo to be updated.
Tan Qing Lun Ng Hsien Han Dedric Wong De Li Soh Swee Kiat
 
Gaoyin Sheng
kahchin
Teo Kah Chin

 

 

PERCUSSION

Photo to be updated. ekjun yikhang
 Toh Kai Siang Eugene  Goh Ek Jun  Low Yik Hang
derek
Derek Koh Wen Jun

Updated as of 8 March 2016.

Erhu